Regulamin
§ 1 Dane firmy
1. Firma FH GABA Adam Chybiński znajduje się pod adresem: ul. Leśna 3, 87-103 Brzoza, NIP 8792312020.
2. Firma jest producentem wszystkich rzeczy oferowanych w e-sklepie: www.woodenheaven.pl .
3. Wszelkie informacje wysyłane do : www.woodenheaven.pl za pomocą formularza zgłoszeniowego na strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z poźn. zm.) będą chronione przez : www.woodenheaven.pl i wykorzystane zostaną tylko i wyłącznie do kontaktu z Klientem.
§ 2 Składanie zamówień
1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.
2. Zamówienia są przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem serwisu www.woodenheaven.pl lub poprzez adres e-mailowy woodenheaven@wp.pl .
3. Zamówienia może dokonać pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna.
4. Sklep zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia w przypadku nieprzewidzianych zmian w parametrach zamawianego produktu.
§ 3 Zmiana danych i anulowanie zamówienia
1. Od chwili zamówienia do momentu zlecenia wysyłki produktu przez Sprzedającego, Kupujący ma prawo wprowadzić zmiany danych do wysyłki lub umieszczenia na fakturze.
2. Kupujący może zrezygnować lub wprowadzić zmiany do zamówienia do momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia.
3. Rezygnację lub zmianę zamówienia należy zgłosić drogą e-mailową woodenheaven@wp.pl w tytule „REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA” lub „ZMIANA DO ZAMÓWIENIA”.
4. Kupujący nie może anulować zamówienia, które zostało już skierowane do realizacji bądź zrealizowane.
§ 4 Realizacja zamówień
1. Przyjęcie zamówienia następuje po wysłaniu przez kupującego poprawnie wypełnionego Formularza Zamówień (Konfigurator) znajdującego się na stronie www.woodenheaven.pl
2. Zamówienia będą realizowane wg konfiguracji klienta (dopuszczalna różnica w wymiarach to 1cm). Nie dotyczy zamówień w niestandardowych wymiarach, ustalane indywidualnie z klientem. 3. Realizacja zamówień odbywa się za kolejnością ich wpływu.
4. Informacje na temat realizacji zamówienia udzielane są wyłącznie mailowo pod adresem: woodenheaven@wp.pl .
§ 5 Ceny
1. Zamieszczone na stronie Sklepu (www.woodenheaven.pl) produkty wraz z cenami nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
2. Zawartość Sklepu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego.
3. Ceny towarów znajdujących się na stronie www.woodenheaven.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT i są cenami brutto.
4. Na poczet realizacji Kupujący może wpłacić całość ceny produktu lub częściową zaliczkę i płatność przy odbiorze.
5. Kupujący może dokonać Płatności Online za pomocą systemów PAYPAL, PAYU(telefonem, kartą, szybkim przelewem) lub zwykłym przelewem na konto bankowe Firmy. Dane do płatności są dostępne po dokonaniu zamówienia.
6. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany cen, wprowadzania i usuwania produktów, przeprowadzania oraz odwoływania akcji promocyjnych na łamach Strony.
§ 6 Dostawa i odbiór
1. Dostawa zamówionego produktu nastąpi w terminie ok. 10-14 dni od momentu złożenia zamówienia – chyba, że Sprzedawca zaznaczy inaczej.
2. Wszystkie dostawy są realizowane możliwie w najkrótszym czasie oraz są uzależnione od dostępności towaru. Dostarczenie niektórych produktów może nastąpić w 3-5 dni roboczych.
3. Dostawa odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej pod wskazany w zamówieniu adres. 4. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia wszystkich dostarczonych paczek czy nie zawierają uszkodzeń mechanicznych przy kurierze. 5. Reklamacja na uszkodzenia transportowe może być złożona za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie. 6. Podstawą do złożenie reklamacji do firmy kurierskiej jest wypełniony protokół zdawczo odbiorczy przy kurierze (zdjęcia uszkodzeń będą dodatkowym dowodem).
§ 7 Konsumenckie prawo odstąpienia od umowy
1. Umowy sprzedaży zawierane przez Internet są umowami zawieranymi na odległość w myśl ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, z uwagi na co Kupującemu będącemu konsumentem, w przypadkach oraz na zasadach określonych ww. ustawą przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży, w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być połączone z fizycznym zwrotem towaru. W przypadku odstąpienia od umowy koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zobowiązany jest zwrócić Kupującemu kwotę równą cenie zakupu zwracanego produktu.
3. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
§ 7.1 Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy
1. Sprzedający informuje, że zgodnie z treścią art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta konsumenckie prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest między innymi rzecz wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
§ 8 Wykorzystanie cookies
1. Serwis wykorzystuje pliki Cookies co oznacza, że pliki te są przez Serwis zapisywane w urządzeniu, za pomocą którego Użytkownik korzysta z Serwisu. Pliki Cookies zapisywane są w celu usprawnienia korzystania z Serwisu i pozwalają np. wyświetlać treści, które są najbardziej użyteczne dla Użytkownika, umożliwiają zapamiętywanie hasła podczas korzystania z Serwisu, pozwalają zachować bezpieczeństwo oraz analizować sposób użytkowania Serwisu.
2. Użytkownik ma prawo w każdym momencie korzystania z Serwisu zablokować możliwość zapisywania plików Cookies, poprzez zmianę ustawień dotyczących Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Uzyskane przez Operatora informacje Cookies są całkowicie anonimowe i w żadnym wypadku nie są kojarzone z konkretnym i zidentyfikowanym Użytkownikiem.
3. Przechowywane pliki Cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach Użytkownika lub w oprogramowaniu zainstalowanym w tych urządzeniach.
§ 9 Newsletter
1. Użytkownik może otrzymywać cykliczny newsletter, poprzez wprowadzenie danych (imienia, adresu e-mail) w formularzu oznaczonym nazwą „Newsletter”.
2. Użytkownik oświadcza, że wszystkie wprowadzone dane są poprawne. 3. Użytkownik wprowadzając dane wyraża zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i innych produktach na wskazany adres e-mail.
4. Chęć rezygnacji z otrzymywania wiadomości należy zgłosić za pomocą formularza kontaktowego bądź na adres e-mailowy woodenheaven@wp.pl.
§ 10 Postanowienia końcowe
1. Firma dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w witrynie www.woodenheaven.pl produktów były zgodne z rzeczywistością.
2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów jest sąd właściwy dla miejsca siedziby Firmy.
3. Złożenie zamówienia za pośrednictwem witryny www.woodenheaven.pl lub za pośrednictwem adresu e-mail woodenheaven@wp.pl oznacza zaakceptowanie postanowień regulaminu tej witryny, jak również akceptację wszystkich zasad zakupu towaru.
4. Właściciel Firmy ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
5. Wprowadzone zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia. 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, w szczególności do oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw obowiązujących w tym zakresie.
7. Tematy sporne, dyskusyjne – wszystkie wnioski, skargi i uwagi oraz propozycje przyjmujemy i odpowiadamy drogą e-mailową.